Reglement

Op muzikantenbank.online hebben we een paar regels om er voor te zorgen dat alle advertenties ook relevant en duidelijk zijn.

  • De gegevens waarmee je jouw advertentie aanmaakt moet een werkend e-mailadres, een bandnaam en eventueel een voornaam van een bandlid bevatten. Schuilnamen worden toegestaan mits ze misbruik niet in de hand werken.
  • Plaats voor iedere muzikant een aparte advertentie. Als je als band een gitarist en een drummer zoekt is dit twee advertenties waard. Samengevoegde advertenties zijn minder effectief.
  • De afbeeldingen die je gebruikt in je advertentie dienen rechtenvrij te zijn.
  • Schrijf je advertentie in goed Nederlands en probeer een wervende tekst te schrijven. Een spelfoutje hier en daar is niet erg maar nalezen voor je je advertentie plaatst kunnen we erg waarderen. Maak er iets moois van!
  • Maak je advertentie relevant. Wees duidelijk in wie je zoekt en waarvoor.
  • Racistische of beledigende uitingen worden absoluut niet getolereerd. Wij zullen je advertentie zonder tegenbericht verwijderen. Dit geldt ook voor haatdragende berichten of advertenties van pornografische aard.
  • Wanneer je het geschikte bandlid hebt gevonden stellen we het enorm op prijs dat je je advertentie verwijderd. Wanneer dit niet het geval is zal je advertentie na 45 dagen automatisch verlopen en moet je deze handmatig verlengen.
Advertenties
Couponactie INT boeken - augSale juli 2019